Objave biračima za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina

Objave biračima Ministarstva uprave i Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina koji će se održati 05. svibnja 2019. godine

 

Nastavno na OBJAVU BIRAČIMA Ministarstva uprave KLASA: 013-01/19-01/15 URBROJ: 515-07-02/5-19-2 od 03. travnja  2019. godine

OBAVIJEST BIRAČIMA pripadnicima nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije

Zainteresirani birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori za članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača prema mjestu svoga prebivališta.

Posebno se pozivaju pripadnici nacionalnih manjina koji će napuniti 18 godina života od dana stupanja na snagu Odluka Vlade RH o raspisivanju izbora  do dana održavanja izbora, da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti prema mjestu svog prebivališta.

Zahtjev za dopunu ili ispravak podataka u registru birača može se podnijeti svakim radnim danom u radno vrijeme Ureda od 07,00-15,00 sati zaključno do srijede 24. travnja 2019. na sljedećim lokacijama:

 

ISPOSTAVA ADRESA OSOBA OVLAŠTENA ZA    REGISTAR BIRAČA BROJ TELEFONA, E-MAIL ADRESA
ISPOSTAVA DUGO SELO Dugo Selo, Josipa Zorića 1 Snježana Sabljak 01/2753-208                       snjezana.sabljak@uduzz.hr
ISPOSTAVA IVANIĆ GRAD Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 1 Štefica Vulama 01/2831-160               stefica.vulama@uduzz.hr
ISPOSTAVA JASTREBARSKO Jastrebarsko, Ulica Vlatka Mačeka 2 Helena Lončar 01/6284-464                                       helena.loncar@uduzz.hr
ISPOSTAVA SAMOBOR Samobor, Trg kralja Tomislava 5 Cvetka Radulović 01/3378-243                                      cvetka.radulovic@uduzz.hr
ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12 Branka Mužar 01/2060-489                                              branka.muzar@uduzz.hr
ISPOSTAVA VELIKA GORICA Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 Marija Hrvoić 01/6254-029           marija.hrvoic@uduzz.hr
ISPOSTAVA VRBOVEC Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9 Mladena Sesvečan 01/2791-122                                        mladena.sesvecan@uduzz.hr
ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ Zaprešić, Trg žrtava fašizma 1 Dubravko Iveković 01/3350-638                                            dubravko.ivekovic@uduzz.hr

 

OBJAVA BIRAČIMA – manjine

Obavijest biračima pripadnicima nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije