Općini Križ iz EU fondova skoro 6 milijuna kuna za izgradnju novog dječjeg vrtića!

Općina Križ s ponosom objavljuje da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i utvrdila da je prvi dio Zahtjeva za potporu Općine Križ, pozitivno riješen.

Naime, Prijavljeni projekt izgradnje novog dječjeg vrtića na natječaj za operaciju 7.4.1. \’\’Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ Programa ruralnog razvoja, pozitivno je ocijenjen. Temeljem kriterija i dobivenog broja bodova Općina Križ ostvarila je intenzitet potpore u visini od 90 % . Procijenjeni iznos potpore je 5.943.934,02 kuna.

Kako je naglasio Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, riječ je o najvećem financiranju nekog projekta na području Općine Križ do sada i to sredstvima iz EU fondova, no pred Općinom Križ još je veliki administrativni posao, a prije svega predstoji potpisivanje Ugovora o financiranju te podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu. Cilj je izgraditi novi dječji vrtić do početka nove pedagoške godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 9.299.076,25 kuna od čega je vrijednost radova i opreme 8.806.900,00 kuna.

Obavijest za sve zainteresirane poljoprivrednike o raspisivanju 3. LAG natječaja

Obavještavamo sve zainteresirane poljoprivrednike, da je LAG Moslavina raspisao 3. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, a koji je sukladan TO 4.1.1. iz PRR. Natječaj je to za veće poljoprivrednike, čija je EVPG iznad 8.000€. Rok za podnošenje prijave projekta biti će od 16.4.2019. do 16.5.2019. godine. Visina potpore po projektu iznosi od min 5.000€ do max 40.000€, a maksimalni iznos projekta ne smije biti veći od 100.000€ (bez PDV-a). Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta, intenzitet potpore se može uvećati za 20% (uvjeti za mlade poljoprivrednike detaljno su propisani LAG Natječajem).

Za sve zainteresirane prijavitelje LAG organizira terenske radionice u Čazmi, Ivanić-Gradu, Garešnici i Kutini, na kojima će se detaljno objasniti uvjeti prihvatljivosti nositelja projekta, prihvatljivost samog projekta te kriteriji odabira.

LAG Natječaj s pripadajućom dokumentacijom objavljen je na web stranicama LAG-a Moslavina, a isto možete pronaći na slijedećem linku: http://lag-moslavina.hr/objava-3-lag-natjecaja-lag-a-moslavina/