OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018 i 115/18), Općina Križ izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Križ, koji je ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede i naknadno pristiglih očitovanja nadležnih institucija potrebnih za izradu Programa.

Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti u prostorijama Općine Križ, Trg Svetog Križa 5, u razdoblju počev od 27.03.2019. do zaključno s danom 10.04.2019. godine, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Također, uvid je moguć i putem općinske internetske stranice www.opcina-kriz.hr

Pisani prigovori ili primjedbe na prijedlog Programa mogu se dati Općini Križ najkasnije do 10.04.2019. godine, o kojima će odlučivati Općinsko vijeće Općine Križ u roku od 30 dana od podnošenja istih. Nakon odlučivanja o prigovorima, prijedlog Programa će se dostaviti na prethodno mišljenje županiji i na suglasnost Ministarstvu te nakon toga Općinskom vijeću na donošenje.

PRIJEDLOG PROGRAMA za javni uvid

TABLICA PRIKAZ RASPOLAGANJA PO ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA

Kriz

Pregledna Kriz

Novoselec

Hrastilnica

Okesinec

Sirinec

Susnjari

 

 

 

Skip to content