Konferencijom za medije Općina Križ najavila pokretanje novog projekta – Rad za opće dobro bez naknade

Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić na današnjoj je konferenciji za medije, zajedno s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad Martinom Cuvaj, najavio suradnju u provedbi novog projekta Općine Križ – Rada za opće dobro bez naknade.

Riječ je o novoj mjeri koju su tek neke od jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i svojih internih odluka, odlučile pokrenuti u svojoj sredini, a Općina Križ jedina je u djelokrugu Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad koja se odvažila pokrenuti Program rada za opće dobro bez naknade. Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad Martina Cuvaj, pohvaljuje nastojanja Općine Križ i ističe dosadašnju dobru suradnju Općine i Centra koja će se nastaviti i na projektu Rada za opće dobro bez naknade.

Kako je istaknuo Načelnik, krajem siječnja 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Križ donijelo je izmjene Odluke o socijalnoj skrbi temeljem kojih se pokreće Program rada za opće dobro bez naknade za radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade. U suradnji s nadležnim Centrom za socijalnu skrb u Ivanić-Gradu i trgovačkim društvom Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ, Općina Križ pozivat će radno sposobne ili djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade, koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, kad se utvrdi potreba za angažiranjem tih osoba u radovima za opće dobro. Poslovi radova za opće dobro jesu čišćenja, održavanja i uređivanja javnih i drugih površina, kao i pomoć u provedbi organizacije raznih manifestacija te sličnih poslova na području Općine Križ.

Kako je istaknula ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, na području Općine Križ ukupno je 39 osoba koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, a koji su radno sposobni.

Općina Križ pozivat će i radno sposobne ili djelomično radno sposobne podnositelje zahtjeva za odobravanje jednokratne naknade iz proračuna Općine Križ, a koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade.

Korisnici zajamčene minimalne naknade moći će sudjelovati u radovima za opće dobro bez naknade, najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno. Ako se korisnik zajamčene minimalne naknade ne odazove pozivu za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Radno sposobni korisnici zajamčene minimalne naknade kao i radno sposobni podnositelji zahtjeva za odobravanje jednokratne naknade iz proračuna Općine Križ, a koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade, neodazivanjem na poziv za uključivanje u radove za opće dobro, na šest mjeseci gube pravo na odobrenje jednokratne naknade iz proračuna Općine Križ.

Načelnik Magdić je na kraju istaknuo da ovo nije mjera kojom se žele kazniti osobe koje traže pomoć, već se prije svega želi uvesti red u socijalna davanja Općine Križ koja nisu mala, ali jednako tako i potaknuti osobe koje su dugo godina nezaposlene da se uključe u svijet rada i razviju radne kompetencije kao što je to naglasila i ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad Martina Cuvaj.

U Programu socijalnih potreba Općine Križ za 2019. godinu za socijalne potrebe planiran je iznos od 580.000,00 kuna. Novčana sredstva Programa koristiti će se za sljedeće oblike socijalne skrbi:
– pravo na naknadu za troškove stanovanja                                                    =60.000,00 kuna
– pravo na jednokratnu naknadu                                                                        =60.000,00 kuna
– pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom rođenja djeteta            =100.000,00 kuna
pravo na podmirenje pogrebnih troškova                                                     =10.000,00 kuna
ostale socijalne potrebe  u iznosu od                                                                =20.000,00 kuna

– tekuće donacije Zagrebačke županije –pravo na troškove ogrjeva         =70.000,00 kuna
programi Crvenog križa koji obuhvaćaju podmirenje troškova ljetovanja učenika osnovne škole iz obitelju u socijalnim potrebama i osobe s invaliditetom, pravo na pomoć i dodjelu darova osobama specifičnih socijalnih potreba                                                            =20.000,00 kuna
pravo na jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima                           =140.000,00 kuna
pravo na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim osobama              =100.000,00 kuna