170.000,00 kuna za izgradnju sustava grijanja u Domu kulture u Križu!

I tijekom ove godine nastavlja se sustavno ulaganje u obnovu zgrade Doma kulture Josip Badalić u Križu. Nakon stolarije, fasade i krovišta nastavlja se unutarnje uređenje koje u ovoj fazi obuhvaća izgradnju sustava grijanja. Naime Općina Križ ostvarila je investicijsku potporu Ministarstva kulture u vrijednosti 170.000,00 kuna. Ukupna vrijednost planiranih radova je oko 220.000,00 kuna, a osim sustava grijanja ugraditi će se i pet klima koje će u prijelaznom razdoblju grijati i hladiti prostorije Doma kulture.

www.min-kulture.hr/Odobreni programi/potpore/Investicije

Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije i o Strateškoj studiji o utjecaju VII. izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije na okoliš.

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o zaštiti okoliša, Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša,  Zagrebačka županija  dostavila je pisanu obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije i o Strateškoj studiji o utjecaju VII. izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije na okoliš.

Javna rasprava trajati će od 21. siječnja 2019. godine do 19. veljače 2019. godine. Tijekom rasprave biti će omogućen javni uvid u Prijedlog VII. izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije i u Stratešku studiju o utjecaju VII. izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije na okoliš svakog radnog dana od 9,00 do 15 sati u sjedištu Zagrebačke županije te u sjedištima gradova i općina Zagrebačke županije.

Za vrijeme javnog uvida sve informacije biti će dostupne na mrežnim stranicama Zagrebačke županije: www.zagrebacka-zupanija.hr, te u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) www.mgipu.hr, dok će elaborat Prijedloga VII. izmjena i dopuna prostornog plana Zagrebačke županije u navedenom razdoblju biti dostupan i na mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije: www.zpuzz.hr.