OBAVIJEST VEZANO UZ PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE

S obzirom na učestale upite građana vezane uz projekt modernizacije javne rasvjete važno je napomenuti da se projekt modernizacije, rekonstrukcije i upravljanja sustavom javne rasvjete u Općini Križ bliži kraju te se provodi zadovoljavajućim tempom i kvalitetom.

Naravno da su svi upiti i prijedlozi građana vezano uz projekt dobro došli i mogu se uputiti direktno u Općinu Križ, putem službenog e-maila info@opcina-kriz.hr, ili poruke na službenu Facebook stranicu Općine, ali i osobno dolaskom u Općinu te telefonom.

Do sada je postavljeno oko 70% novih rasvjetnih tijela. Projekt je zamišljen na način da se postojeće rasvjetno tijelo zamijeni novim, energetski učinkovitim. Tijekom izvođenja radova, uočeni su nedostaci u projektu vezani uz poziciju i usmjerenje osvjetljenja rasvjetnih tijela (neka rasvjetna tijela izostavljena su u projektu). Kao što primjećuju i sami građani, osvijetljenost prometnica u nekim dijelovima ne odgovara potrebama i klasifikaciji prometnice. Naime, udaljenost postojećih stupova javne rasvjete od prometnice onemogućava kvalitetno osvjetljenje. Dokumentacijom o nabavi radova predviđeno je da se za cjelokupni sustav javne rasvjete izrade svjetlotehnički proračuni koji moraju zadovoljiti europske i hrvatske standarde vezane za osvijetljenosti prometnica. Nakon toga, odnosno, nakon postavljanja svih rasvjetnih tijela izvršit će se regulacija istih kako bi se postigli spomenuti standardi i željeni efekti osvjetljavanja prometnica.
Svi opravdani nedostaci otklonit će se do završetka predviđenih radova, a to je do početka prosinca 2018. godine.