Održana 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ

Jučer je u Križu održana 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Prihvaćen je Zapisnik sa prethodne sjednice, kao i nadopunjeni dnevni red i to točkom: Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od prošle sjednice, kao i o radovima koji su u tijeku, a to je rekonstrukcija javne rasvjete, radovi uređenja nogostupa u Zagrebačkoj ulici, rekonstrukcija stepenica ispred Osnovne škole Milke Trnine Križ. Općinski je načelnik također obavijestio članove vijeća i javnost o raspisanom javnom natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima kao i sufinanciranju prijevoza za studente. Na vijećničko pitanje o produženom boravku u osnovnoj školi, Općinski je načelnik detaljno izvijestio o dogovorima s ravnateljem Osnovne škole kao i potrebi organizacije produženog boravka u školi, kao i troškovima koji bi u najvećem dijelu snosila općina, a to je plaća nastavnika koji bi vodio skupinu od najmanje 20 učenika prvih i drugih razreda, režijske i organizacijske troškove snosila bi škola, a trošak prehrane za učenike u produženom boravku snosili bi roditelji, i to u iznosu od po 20 kuna po danu, što bi obuhvatilo tri obroka za vrijeme boravka djeteta u školi, a za roditelje bi to iznosilo između 400 i 500 kuna mjesečno. Još uvijek nije prijavljeno dovoljno djece za skupinu od 20 učenika, te je ravnatelj škole zamoljen da proširi anketu i na treće i četvrte razrede. Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izmjeni  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kojom se produžuje dosadašnji način obračuna i naplate javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada do ispunjenja tehničko – tehnoloških uvjeta odvoza i naplate odvoza na području Općine Križ, najkasnije do 31.12.2019. godine, dok je u prethodnoj Odluci rok bio 01.11.2018. godine. Direktori trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine Križ, podnijeli su  informacije o poslovanju za 2017. godinu, kao i drugi korisnici općinskog proračuna. Ravnateljica dječjeg vrtića Križ podnijela je Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Križ za pedagošku godinu 2017./2018. Jednoglasno je Općinsko vijeće Općine Križ donijelo Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2018. godinu, Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini kao i odobrenje o izdvajanju novčanih sredstava za opskrbu plinom trgovačkom društvu Ivaplin d.o.o. u iznosu od 186.590,00 kuna.