SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATA

Studenti koji svakodnevno putuju iz mjesta prebivališta na području Općine Križ u mjesto školovanja i vraćaju se kući, koristeći pritom javni prijevoz, moći će kupiti mjesečnu kartu ili mjesečnu priključnu kartu HŽ-ZET, po cijeni umanjenoj za 75% od ukupne cijene (koju sufinancira Općina Križ sukladno važećoj Odluci o sufinanciranju prijevoza za studente s područja Općine Križ).

Da bi studenti ostvarili pravo sufinanciranja od strane Općine Križ, potrebno je da prije kupnje mjesečne karte u Općinu Križ dostave sljedeće:
1. Presliku osobne iskaznice ili Uvjerenja o prebivalištu
1. Potvrdu o redovitom upisu u akademsku godinu 2018./2019.
3. Ispunjen Zahtjev za sufinanciranje  prijevoza studenata (koji se nalazi u prilogu ili se može preuzeti u Općini Križ).

Odluka o sufinanciranju prijevoza studenta 11.9.2014.

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJEM PRIJEVOZA STUDENATA

Općini Križ odobren projekat iz EU fondova: “Nije svaki otpad smeće”!

Projekt „Nije svaki otpad smeće!“ prijavljen na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ odobren je za financiranje iz Europskog kohezijskog fonda i to u ukupnom iznosu sufinanciranja od 438.263,66 kuna. Očekujemo primitak Odluke o financiranju, zajedno s prijedlogom daljnjih aktivnosti vezanih uz implementaciju projekta u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom kao nositeljem projekta te Općinom Križ i Općinom Kloštar Ivanić kao partnerima.

Projekt će se sufinancirati iz EU sredstava u sklopu Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji ima za cilj smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Projektne aktivnosti će se, temeljem sklopljenog Sporazuma o udruživanju u provedbi projekta, provesti na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar-Ivanić. Projektnu pripremu i prijavu izvršila je  Razvojna agencija Igra d.o.o. u srpnju 2018. godine.

Projektom je predviđena organizacija 5 dvosatnih javnih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom kao i 42 edukativne radionice u osnovnim školama za učenike 4., 6. i 8. razreda u trajanju od 2 školska sata, dok će za one najmlađe biti organizirano 9 posebnih radionica na kojima će se kroz kreativne zadatke obrađivati teme iz područja održivog gospodarenja otpadom.

Projektom je ujedno predviđena, uz tisak letaka i brošura sa uputama o odvojenom prikupljanju otpada te kompostiranju, i izrada aplikacije za pametne telefone kojom će se građanima omogućiti jednostavan pristup i praćenje podataka vezanih uz prikupljanje otpada.

Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 85% ukupne vrijednosti projekta.