Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ

Jučer je u Križu održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od prošle sjednice, kao i o nabavi malčera za održavanje zelenih površina i potpisivanju Ugovora za asfaltiranje dijela Staklene ulice u Bunjanima, te se osvrnuo na razloge prijelaza u Stranku rada i solidarnosti, također najavio je i bogat program povodom Dana Općine koji će se održavati krajem kolovoza i početkom rujna. Devet od petnaest prisutnih članova Općinskog vijeća jednoglasno je dalo suglasnost Općinskom načelniku za provedbu ulaganja na području Općine Križ za projekt Izgradnje dječjeg vrtića, suglasnost za potpisivanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada što uključuje i izdavanje bjanko zadužnice u iznosu od 500.000 kuna, također, odobrene su i bjanko zadužnice u iznosu od 250.000 kuna kao jamstvo za sufinanciranje radova izvanrednog održavanja Staklene ulice, od 100.000 kuna za sanaciju krovišta Društvenog i vatrogasnog doma u Velikoj Hrastilnici, 100.000 kuna za obnovu pješačkih staza u dijelu Zagrebačke ulice i Trga svetog Križa, 100.000 kuna za izradu dokumentacije za prenamjenu i opremanje dječjeg vrtića u kulturni centar, te četiri zadužnice u iznosu od ukupno 1.600.000 kuna za sufinanciranje projekta ulaganja u Dječji vrtić. Na kraju sjednice je donesen Zaključak o izdvajanju novčanih sredstava za plaćanje trgovačkom društvu HEP- Opskrba za utrošenu električnu energiju u razdoblju od jedne godine u iznosu od 278.000 kuna.