Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ

Dana 5.6.2018. godine održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Dnevni red sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

Sjednici Općinskog vijeća Općine Križ nazočilo je 13 od 15 članova Općinskog vijeća, naime, sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Stevo Turčinović i Ines Dundović. Na početku sjednice, predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Mladen Rogić, dao je na usvajanje Zapisnik s protekle sjednice Općinskog vijeća i dnevni red 11. sjednice.

Tijekom Aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u Općini Križ od protekle 10. sjednice Općinskog vijeća održane sredinom svibnja ove godine. Budući je o većini događanja već bilo riječi na internetskim i stranicama Općine Križ, a i građani su informirani putem informativnog programa Obiteljskog radija Ivanić, izdvajamo sljedeće:
Osigurano je novih 100.000,00 kuna za Općinu Križ. Naime s Ministricom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijelom Žalac potpisan je ugovor o sufinanciranju projekata u 2018. godini prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova vrijedan 100.000,00 kuna, za prenamjenu zgrade dječjeg vrtića u Križu u kulturni centar, a sve nakon što se izgradi novi dječji vrtić.
Potpisan je Sporazum o sufinanciranju i provođenju postupka nabave udžbenika za obavezne nastavne predmete između Zagrebačke županije i JLS u našoj županiji. Iduće školske godine po prvi će put učenici Osnovne škole Milke Trnine dobiti besplatne udžbenike, a o svim detaljima roditelji će biti pravovremeno informirani od strane Osnovne škole Milke Trnine.
U pripremi je objava javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u Križu za rad političkih stranaka. Čeka se objava u Narodnim novinama, a natječaj će biti objavljen i na Internet stranici Općine Križ.
Na nedavno održanom sastanku u Zagrebačkoj županiji predstavljene su mjere za gradove i općine u vezi sufinanciranja projekata i programa iz EU fondova. Drugu godinu za redom od ukupno 25 Općina unutar Županije, Općina Križ na prvom mjestu zbog čega smo izuzetno ponosni.
S obzirom na to da do 9. lipnja mora sukladno zakonskim odredbama biti usvojen  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, članovi Općinskog vijeća raspravljali su tu tematiku. Luka Jakopčić, predstavnik izrađivača spomenutog Programa za Općinu Križ, uz točku dnevnog reda Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ, obrazložio je članovima Općinskog vijeća u kojem su smjeru bili dati prigovori od zainteresiranih strana. Nakon što je s 11 glasova za i 2 suzdržana glasa donesena Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ, razmatran je i prijedlog samog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ. Kako je naglašeno, s obzirom da na isti nisu dobivene suglasnosti svih nadležnih javnopravnih tijela, moguće je i vrlo vjerojatno da će isti biti podložan daljnjim izmjenama kako bi se tek po dobivanju svih suglasnosti mogli raspisati natječaji sukladno Programu. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ usvojen je s 10 glasova za i 3 suzdržana glasa.

U nastavku sjednice razmatran je prijedlog te je jednoglasno donesena Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u dijelu redovito održavanje prometnih površina, na temelju pisanog ugovora. Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta razumijeva održavanje cesta koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koje su razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama.

Temeljem poziva za dostavu ponude Općinsko je vijeće donijelo Odluku da se spomenuti posao povjeri trgovačkom društvu Komunalije d.o.o. Čazma na rok od godine dana i to sukladno iskazanom troškovniku u vrijednosti od 238.837,50 kn.

Jednoglasno je donesena i Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u dijelu redovito održavanje sustava odvodnje, na temelju pisanog ugovora. Spomenuti posao bit će povjeren također trgovačkom društvu Komunalije d.o.o. Čazma na rok od godine dana i to sukladno iskazanom troškovniku u vrijednosti od 179.693,75 kn.

Isto trgovačko društvo, sukladno jednoglasnoj odluci Općinskog vijeća obavljat će i komunalne poslove redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u dijelu redovito održavanje prometne signalizacije i opreme, na temelju pisanog ugovora u vrijednosti 79.494,88 kn.

Nakon razmatranja prijedloga, jednoglasno, s 13 glasova za, donesena je Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova javne rasvjete na području Općine Križ na temelju pisanog ugovora. Obavljanje komunalnih poslova javne rasvjete na području Općine Križ na temelju pisanog ugovora povjereno je trgovačkom društvu Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić-Grad. Vrijednost radova iznosi 97.888,00 kn.

Općinsko je vijeće Općine Križ nakon razmatranja prijedloga te konstruktivne rasprave jednoglasno donijelo i Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Spomenutom Odlukom uređuju se minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati , način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Križ.

Odabran je izvođač radova te je potpisan ugovor s tvrtkom Podgorski usluge d.o.o.. Novoselec, a riječ je o izmjeni krovišta na društvenom i vatrogasnom domu u Velikoj Hrastilnici. Sukladno usvojenoj Odluci o izdvajanju novčanih sredstava za sanaciju krovišta na društvenom i vatrogasnom domu Velika Hrastilnica, ukupna vrijednost radova je 150.854,50 kn.

Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za sanaciju krovišta Doma kulture Josip Badalić u Križu također je jednoglasno donesena. Za potrebe provođenja projekta sanacije krovišta Doma kulture Josip Badalić u Križu za koji je u tijeku postupak javne nabave, Općinsko vijeće Općine Križ odobrilo je izdvajanje novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu do iznosa od 850.000,00 kn, a koji je planiran u Proračunu Općine Križ. Konačni iznos potrebnih sredstava utvrdit će se po završetku postupka javne nabave, a Općinsko vijeće će o istom biti izviješteno u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Križ za 2018. godinu.

Na kraju sjednice donesena je i Odluka o izdvajanju novčanih sredstava i davanju suglasnosti za potrebe provođenja projekta Pružanje energetske usluge u svrhu povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete, Općinsko vijeće Općine Križ odobrilo je izdvajanje novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu za plaćanje naknade za pruženu energetsku uslugu do iznosa od 200.000,00 kn. Također, Općinsko je vijeće Općine Križ dalo suglasnost Općinskom načelniku Općine Križ za izdavanje četiri bjanko zadužnice svaka na iznos od 1.000.000,00 kn kao sredstvo osiguranja plaćanja dospjelih obveza po privremenim i okončanoj situaciji i računima za naknadu za pruženu energetsku uslugu. Podsjetimo da je proteklog tjedna Općinski načelnik Općine Križ potpisao Ugovor o pružanju energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Križ (Ugovor o energetskom učinku). Glavni cilj potpisivanja ovog ugovora je modernizacija, rekonstrukcija i učinkovito upravljanje sustavom javne rasvjete na području Općine Križ. Ugovor je potpisan na 10 godina, a njegova je vrijednost 3.830.000,00 kuna.

U sklopu ovoga projekta izradit će se projektna dokumentacija za elektromontažne radove. Radovi obuhvaćaju zamjenu postojećih svjetiljki javne rasvjete, novom, ljepšom i što je najbitnije energetski učinkovitom rasvjetom koja bi trebala biti postavljena unutar 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora.

 

LIPANJSKI SUSRETI MILKE TRNINE VEZIŠĆE

U subotu 16.06.2018. godine očekuje nas još jednom red plesa red pjesme na tradicionalnim Lipanjskim susretima Milke Trnine u Vezišću i to u organizaciji Mjesnog odbora Vezišće i Mješovitog pjevačkog zbora Milka Trnina Vezišće. Osim dobre zabave očekuje vas i odlična tradicijska ali i zabavna glazba uz nastup benda Modri biseri u večernjim satima te slasna gastronomska ponuda i šarani na rašljama.

Program:

od 15 sati/ Šatorovanje-ribnjak Milke Trnine u Vezišću u organizaciji Odbora izviđača Siniša Pavković Križ

16 sati/ Natjecanje u lovu ribe udicom na plovak ŠRU Šaran, ribnjak Milke Trnine Vezišće

16 sati/ Finale kupa nogometnog središta Križ za sve uzraste (11 sati pioniri, 11:30 sati kadeti,

16 sati juniori i 17 sati seniori)

17:15 sati/ svečani mimohod Vezišćem

18 sati/ kulturno umjetnički program na ljetnoj pozornici Doma kulture Milke Trnine

20 sati/ zabavni program uz Modre Bisere

Nastupaju: Mješoviti pjevački zbor Milka Trnina Vezišće, Limena glazba Križ, Udruga umirovljenika Općine  Križ, Udruga umirovljenika i građana Radost Križ, Udruga umirovljenika Općine Kalnik, Društvo za kulturu i umjetnost Ivan Kukuljević Sakcinski, KUD Sv. Ana Radikovci, KUD Stjepan Šajnović Osekovo, KUD Čazma, KUD Stružec, KUD Graničar Križ.