OBAVIJEST – Javna nabava za sanaciju krovišta Doma kulture Josip Badalić u Križu

11.05.2018.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak: Sanacija krovišta Doma kulture Josip Badalić u Križu.

Broj objave: 2018/S 0F2-0012086
Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje.
Dokumentacija o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Rok za dostavu ponuda je 30.05.2018. godine do 11,00 sati.

OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ

Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018), Općina Križ  izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Križ. Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti u prostorijama Općine Križ, Trg Svetog Križa 5, u razdoblju od 11.05. do 25.05.2018. godine, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Također, uvid je moguć i putem općinske internetske stranice www.opcina-kriz.hr

Izrađivač Programa održat će javno izlaganje prijedloga Programa u sjedištu Općine Križ 18.05.2018. godine s početkom u 18,00 sati.

Pisani prigovori ili primjedbe na prijedlog Programa mogu se dati Općini Križ najkasnije do 25.05.2018. godine. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Križ u roku od 30 dana od podnošenja istih.

DPZ_Hrastilnica

DPZ_Križ

DPZ_Novoselec

DPZ_Okešinec

DPZ_Širinec

DPZ_Šušnjari

Križ_PRDPZ_za uvid