Zagrebačka županija objavila prijedlog liste za stipendije

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije, na sjednici održanoj 27. studenoga 2017. godine, utvrdilo je PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE za školsku godinu 2017./2018. U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama gradova i općina te internet stranicama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu, zaključno s utorkom, 5. prosinca 2017. godine. Prigovor se dostavlja isključivo u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za stipendije – Prigovor“. Nakon isteka roka od 8 dana, Župan će donijeti odluku o prigovorima, a Povjerenstvo utvrditi Konačnu listu za dodjelu stipendija. Prema Odluci Župana o raspisivanju natječaja dodijelit će se 30 stipendija za učenike i 20 stipendija za studente. Detaljno pogledajte na:

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/3864/prijedlog-liste-za-stipendije-za-20172018