PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju uvijete za dodjelu stipendija. Ista se objavljuje na internetskoj stranici Općine Križ te na Oglasnoj ploči Općine, a u roku od 8 dana od njenog objavljivanja, svaki kandidat može podnjeti pisani prigovor na listu i to Općinskom načelniku Općine Križ. Općinski načelnik donosi Odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

PRIJEDLOG LISTE ZA STIPENDIJE 2017-2018

Uspješan vikend Karate kluba “KIK” u Poreču

Poreč odnosno Karate klub “FINIDA” bio je domaćin 19. EuroCup Istrija 2017. godine. Na spomenutom natjecanju sudjelovalo je 535 natjecatelja iz 60 klubova i 7 zemalja među kojima su bili i članovi Karate kluba “KIK” i to sa ženskom ekipom u katama.  Ekipa (Blažak, Kuntić, Rajačić) u katama, mlađe učenice, osvojile su odlično 2. Mjesto. Maja Paula Kuntić u kategoriji mlađe učenice osvojila je 3. mjesto kao i u kategoriji učenica kate. Također 3.mjesto. osvojila je u kategoriji učenica kate Magdalena Blažak.