NOVA ODLUKA O RADNOM VREMENU RESTORANA I BAROVA NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

Općinsko vijeće Općine Križ je na 5. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 26.10.2017. godine, donijelo novu Odluku o radnom vremenu i drugim uvjetima obavljanja ugostiteljske djelatnosti na području Općine Križ. Sukladno spomenutoj Odluci objavljenoj u Glasniku Zagrebačke županije br. 33/17. https://www.zagrebacka-zupanija.hr/media/filer_public/a6/99/a69902b3-28e3-476d-94d0-e16c5fdf964d/za_tisak_-_glasnik_33-2017.pdf  ugostiteljski objekti iz skupine «Restorani» i «Barovi» na području Općine Križ (oni koji to žele) mogu raditi u produljenom radnom vremenu, od radnog vremena propisanog zakonom i to u dane: – s petka na subotu do 3,00 sata i sa subote na nedjelju do 3,00 sata, a uz uvjet da se ne narušava javni red i mir kao i da se primjenjuju mjere zaštite od buke noću, sukladno posebnim propisima.

U Općini Križ nekolicina ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi iskazali su želju za produljenim radnim vremenom od vremena propisanog Zakonom ( od 6.00 do 24.00 sata). S obzirom da sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti mišljenje na prijedlog uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskih objekata u produženom radnom vremenu mora dati turistička zajednica, a budući da Općina Križ nema turističku zajednicu, od nadležnih je institucija zatraženo te u konačnici dobiveno mišljenje Ministarstava turizma da budući nema turističke zajednice, Odluku o produljenju Zakonom propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata restorana i barova jednako kao uvjete koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskih objekata u produženom radnom vremenu donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja za pojedini ugostiteljski objekt iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme, radi organiziranja  prigodnih proslava (dočeka Nove Godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih  događanja). Pojedinim ugostiteljskim objektima u kojima po službenim podacima nadležne policijske postaje i drugih nadležnih tijela, učestalo dolazi do remećenja javnog reda i mira te utvrđenih  kršenja propisa o buci, Općinski načelnik može po službenoj dužnosti rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena. Općinski načelnik može za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi , za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme.

Kićenje centralnog bora u Križu i paljenje lampica

Ovog petka 1. prosinca 2017. godine, od 16 sati Dječji vrtić Križ i Općina Križ pozivaju sve na druženje u centru Križa. Djeca, odgojiteljice i roditelji djece Dječjeg vrtića Križ kititi će centralni bor u Križu ukrasima koje su sami izradili u Dječjem vrtiću. Biti će tu i toplog čaja i kolača, a atmosferu će zagrijati Limena glazba Križ. U 16:30 sati svi zajedno palimo lampice na boru i u parku u Križu.

Svi ste pozvani!

U slučaju ružnog vremena i padalina, događanje se odgađa.

Podsjetimo da će 03.12.2017. godine u nedjelju, nakon Svete mise u 9 sati biti zapaljena prva adventska svijeća.

 

PREMIJERE PREDSTAVA ZA DJECU

U utorak 5.12.2017. godine od 19 sati – u Domu kulture Josip Badalić u Križu očekuju vas dvije besplatne predstave za najmlađe. U organizaciji Amaterskog  kazališta Josip Badalić Križ i Društva naša djeca Vladimir Nazor Križ, odigrati će se premijere predstava JADI MALOG PERE i USPAVANI SVETI NIKOLA.

Plan preventivne sustavne jesenske deratizacije na području Općine Križ u 2017. godini  

Na temelju Ugovora o jesenskoj deratizaciji na području Općine Križ za 2017. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

                           PLANU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ

04. prosinac 2017. OBEDIŠĆE, OKEŠINEC I VEZIŠĆE
05. prosinac 2017. RAZLJEV, REČICA KRIŠKA I KONŠĆANI
06. prosinac 2017. NOVOSELEC
07. prosinac 2017. VELIKA HRASTILNICA, MALA HRASTILNICA, JOHOVEC, ŠIRINEC I BUNJANI
08. prosinac 2017. ŠUŠNJARI, GORNJI PRNJAROVEC, DONJI PRNJAROVEC I KRIŽ
11. prosinac 2017. KRIŽ
12. prosinac 2017. KRIŽ

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulativno antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju  glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i  upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u  količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te  denatonium benzoate (0,001%). Kontakt osoba Denis Hrabal 099/2533-004.

Plan der. Križ-J-1-2017

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI U ŽUPI UZVIŠENJA SVETOG KRIŽA, KRIŽ

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI U ŽUPI UZVIŠENJA SVETOG KRIŽA, KRIŽ


DATUM BLAGOSLOVA                        
NASELJE, ULICA 
26.12.2017.                                NAKON SV. MISE U 09:00 SATI

KRIŽ: MOSLAVAČKA ULICA

KRIŽ: MAKSIMIRSKA ULICA

RAZLJEV (oko 10:30 sati)

MALA HRASTILNICA (oko 15:00 sati)

27.12.2017.                                                 NAKON SV. MISE U 08:00 SATI

JOHOVEC (oko 09:00 sati)

VELIKA HRASTILNICA (oko 14:00 sati)
OKEŠINEC ( oko 08:30 sati)

28.12.2017.                                 DONJI PRNJAROVEC (oko 09:00 sati)

GORNJI PRNJAROVEC

VEZIŠĆE (oko 09:00 sati)

29.12.2017.           ŠUŠNJARI (oko 09:00 sati)

KONŠĆANI (oko 13:00 sati)

NOVOSELEC: MOSLAVAČKA ULICA (oko 09:00 sati od PEKARNE)

30.12.2017.                                  OBEDIŠĆE

ZAGREBAČKA ULICA (glavni put i sve ulice sa lijeve i desne strane)

SELSKA ULICA

31.12.2017.                                                               NAKON SV. MISE U 09:00 SATI

NOVOSELEC:

DRVODJELSKA ULICA

RADNIČKA ULICA

KOLODVORSKA ULICA

KOLODVORSKI ODVOJCI

ULICA HRVATSKE MLADEŽI

ČESMANSKA ULICA

01.01.2018                             NAKON SV. MISE U 09:00 SATI

NOVOSELEC:

GRANIČARSKA ULICA (oko 10:00 sati)

SELSKA ULICA I ODVOJCI

ŠKOLSKA ULICA

BUNJANI-STAKLENA ULICA (oko 10:00 sati)

02.01.2018                              DEANOVEC (od obitelji Pavetić-Prevendar do Graberja,

od Graberja prema Križu do obitelji Suhina)

03.01.2018                              BUNJANI-od obitelji Suhina do KAŽE                                                  

KRIŽ- IZA 14:00 SATI

ZAGORSKA ULICA

PRIGORSKA ULICA

LIČKA ULICA

04.01.2018                              ŠIRINEC

KRIŽ:

ULICA JOSIPA BADALIĆA – do obitelji Matković

Nastavak ULICE JOSIPA BADALIĆA od obitelji Matković do ŽUPNOG UREDA uključujući:

ULICU JOSIPA ČOPORA

ULICU LJUDEVITA GAJA

ULICU STJEPANA MATKOVIĆA

ULICU AUGUSTA ŠENOE

05.01.2018                           KRIŽ:

ŽUTIČKA ULICA

VINOGRADSKA ULICA

ŠKOLSKA ULICA

dio TRGA SV. KRIŽA

INDUSTRIJSKA CESTA

KRIŽ: ZAGREBAČKA ULICA (od centra do KAŽE)

06.01.2018                              NAKON SV. MISE U 11:00 SATI

KRIŽ:

ULICA MILKE TRNINE, od kružnog toka

JANDRINEC

07.01.2018                          NAKON SV. MISE U 09:00 SATI

KRIŽ:

ULICA BRAĆE RADIĆ

ULICA KRIŠKE REPUBLIKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Zagrebačka županija objavila prijedlog liste za stipendije

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije, na sjednici održanoj 27. studenoga 2017. godine, utvrdilo je PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE za školsku godinu 2017./2018. U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama gradova i općina te internet stranicama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu, zaključno s utorkom, 5. prosinca 2017. godine. Prigovor se dostavlja isključivo u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za stipendije – Prigovor“. Nakon isteka roka od 8 dana, Župan će donijeti odluku o prigovorima, a Povjerenstvo utvrditi Konačnu listu za dodjelu stipendija. Prema Odluci Župana o raspisivanju natječaja dodijelit će se 30 stipendija za učenike i 20 stipendija za studente. Detaljno pogledajte na:

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/3864/prijedlog-liste-za-stipendije-za-20172018

OBAVIJEST POTROŠAČIMA

Poštovani,
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. kreće sa novim, jedinstvenim načinom očitanja i dostave računa korisnicima usluga na cijelom distributivnom području. Očitanje potrošnje vode za građane vršiti će se dvomjesečno, na temelju unaprijed određenim krugovima očitanja po naseljima i ulicama i prema Planu očitanja. Poslovni subjekti i kućni savjeti očitavati će se svaki mjesec.

Unaprijed vam zahvaljujemo na razumijevanju.
Vodoopskrba i odvonja Zagrebačke županije d.o.o.

https://www.viozz.hr/

 

Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ i usvojen Proračun za 2018. godinu

Dana 21.11.2017. godine održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Dnevni red sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE.

Sjednici Općinskog vijeća Općine Križ nazočilo je 13 od 15 članova Općinskog vijeća, naime sjednici nisu nazočile članice  Općinskog vijeća Maja Lajpold i Sanja Jurić. Na početku sjednice, predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Mladen Rogić, dao je na usvajanje Zapisnik sa protekle sjednice Općinskog vijeća i dnevni red 6. Sjednice.
Tijekom Aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, iznio je članovima Općinskog vijeća informacije o događanjima od protekle sjednice Općinskog vijeća, a o većini događanja, članovi Općinskog vijeća kao i stanovnici Općine Križ već su obaviješteni putem medija i internetske stranice Općine Križ. Općinski je načelnik posebno istaknuo da je nedavno sa Županom Zagrebačke županije potpisao dva nova ugovora za sufinanciranje projekata Općine Križ. Naime Zagrebačka županija dodijelila je Općini Križ bespovratna financijska sredstava za poticanje razvoja javne turističke infrastrukture u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini za projekt uređenja sportskog parka u Križu, odnosno ugradnju trajne sportske podloge za vanjske terene u iznosu od 80.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 160.000,00 kuna. Sukladno Odluci o dodjeli kapitalnih pomoći za izgradnju i uređenje infrastrukture na ruralnim prostorima jedinicama lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini ostvarena je kapitalna pomoć u iznosu 90.000,00 kuna za sanaciju krovišta Društvenog i vatrogasnog doma Velika Hrastilnica. Ukupna vrijednost spomenute investicije procjenjuje se na oko 130.000,00 kuna. Na javni poziv Ministarstva branitelja za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, Općina Križ u roku je prijavila dokumentaciju za sufinanciranje izgradnje i uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu. Na Ministarstvo regionalnog  razvoja i fondova EU prijavljena su dva projekta i to izrada projektne i tehničke dokumentacije za Izgradnju biciklističke i pješačke staze u Novoselcu i za prenamjenu postojećeg Dječjeg vrtića u Križu. Načelnik je također izvijestio članove Općinskog vijeća o radu Povjerenstva za dodjelu stipendija koje je utvrdilo listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija. Informirao je također o tijeku pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj LAG-a Moslavine, a vezano uz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ na koji se planira prijaviti projekt izgradnje prodajnog platoa, tržnice na malo s potrebnom infrastrukturom u centru Križa.

U nastavku sjednice razmatran je prijedlog te je sa 11 glasova za i 2 suzdržana glasa donesena Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu kao i Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2017. – 2019. godine te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2017. godinu. Sukladno realiziranim projektima i potrebama do kraja godine, Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu usvojena je i ukupnom iznosu od 38.788.698,30 kn što je za 5.147.001,70 ili 11,3% manje u odnosu na planirano Proračunom za 2017. godinu. Više saznajte u priloženim dokumentima:

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu prvi dio

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu drugi dio

Obrazloženje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2017. godinu

Vezano uz stavke Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2017. godinu bilo je potrebno donijeti i dokumente odnosno programe koji su usklađeni sukladno stvarnoj realizaciji tijekom godine: Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2017. godinu; Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2017. godinu; Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2017. godini; Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 2017. godini; Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2017. godini; Odluka o izmjenama Programa socijalnih potreba Općine Križ za 2017. godinu. Svi spomenuti program usvojeni su  sa 11 glasova za i 2 suzdržana glasa.

Razmatran je i prijedlog Proračuna Općine Križ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu kao i Plan razvojnih programa Općine Križ za razdoblje 2018. – 2020. godine te prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Križ za 2018. godinu. Odbor za financije i proračun Općine Križ jednako kao za Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Križ za 2017. godinu, dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Proračuna Općine Križ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu kao i sve prateće dokumente uz Proračun. Isti su usvojeni sa 11 glasova za te 1 glasom protiv i 1 suzdržanim glasom.

Prihodi i primitci Proračuna Općine Križ za 2018. godinu planirani su u iznosu od 46.119.725,00 kn što je za 2.184.025,00 kn ili 4,97 % više u odnosu na planirano Proračunom Općine Križ  za 2017. godinu, i projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Rashodi Proračuna  Općine Križ za 2018. godinu planirani su u istom iznosu kao i prihodi, odnosno 46.119.725,00 kn. Detaljnije o Proračunu za 2018. godinu saznajte u priloženim dokumentima:

Proračun Općine Križ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu prvi dio

Proračun Općine Križ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu drugi dio

Obrazloženje Proračuna Općine Križ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Vezano uz Proračun Općine Križ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu doneseni su i sljedeći programi: Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2018. godinu; Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2018. godinu; Program javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2018. godini; Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 2018. godini; Program javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2018. godini; Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2018. godini te Program socijalnih potreba Općine Križ za 2018. godinu. Svi spomenuti program usvojeni su  sa 11 glasova za i 2 suzdržana glasa.

Razmatran je i prijedlog te je sa 11 glasova za i 2 suzdržana glasa donesen Program potpora u poljoprivredi na području Općine Križ za 2018. godinu, a kojim se utvrđuju aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Križ u 2018. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriterije i postupak dodjele istih. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ.

Sa 11 glasova za i dva suzdržana glasa usvojen je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području Općine Križ za 2018. godinu. Istim se utvrđuje popis gradnje komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području Općine Križ koji će se financirati iz prikupljenih sredstava naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Križ.

Članovi Općinskog vijeća jednoglasno su usvojili Program utroška sredstava za 2018. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Istim se utvrđuje namjena korištenja i kontrola utroška sredstava naknade namijenjenih za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja. Prihod prikupljen od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu planiran je u iznosu 80.000,00 kn.

Jednoglasno je usvojen i Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Križ za 2018. godinu. Prihod od šumskog doprinosa u 2018. godini planiran je u iznosu od 200.000,00 kn, a sredstva će se koristiti kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2018. godinu i to za tekuće i investicijsko održavanje cesta.

Općinsko vijeće na 6. je sjednici donijelo i Odluku o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa udruga. Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga iz Proračuna Općine Križ za 2018. godinu u sljedećim područjima:

–  u području kulture, iz raspoloživih sredstava Općine u ukupnom iznosu od =150.000,00  kn

u području zdravstva, socijale i preventive, iz raspoloživih sredstava Općine u ukupnom iznosu od =40.000,00  kn. Sredstva će se raspodijeliti na temelju javnog natječaja/javnog poziva za financiranje projekata i programa udruga. Ovom Odlukom utvrđuje se da su Proračunom Općine Križ za 2018. godinu planirana i sredstva za financiranje odnosno sufinanciranje javnih potreba u sportu i u tehničkoj kulturi, te zaštite od požara, redovne djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa kao i rad udruga proizašlih iz Domovinskog rata, koja će se dodijeliti temeljem ugovora, a bez provedbe javnog natječaja, iz razloga što je njihovo financiranje regulirano posebnim propisima.

Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Križ kojom je ista usklađena s odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Istim omjerom glasova općinskih vijećnika usvojena je i Odluka o utvrđivanju vrijednosti i usklađenju podataka o nekretninama u vlasništvu Općine Križ te evidentiranju nekretnina u poslovnim knjigama.

Jednoglasno je usvojena Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima u 2017. godini, a za tu je namjenu u Proračunu za 2017. godinu osigurano 140.000,00 kuna. Također jednoglasno usvojena je i Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim osobama u 2017. godini za što je također u Proračunu za 2017. godinu osigurano 100.000,00 kuna. Dodjela dara u naravi u visini 150,00 kuna za umirovljenike i nezaposlene osobe biti će organizirana 14. i 15. prosinca 2017. godine, a o detaljima podjele biti će obavijest na internetskoj stranici Općine Križ i na Obiteljskom radiju Ivanić.

Odluka o dodjeli Plakete Milke Trnine usvojena je jednoglasno. Plaketa Milke Trnine dodjeljuje se voditeljici Mješovitog pjevačkog zbora Milka Trnina Vezišće, prof. Blaženki Pavlović-Kovač kao posebno počasno priznanje za zahvalnost i istaknuti doprinos promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine u Hrvatskoj i svijetu. Dodijeljena Plaketa Milke Trnine biti će uručena dobitnici na svečanosti obilježavanja rođendana Milke Trnine, dana 14. prosinca 2017. godine u Vezišću.

Na sjednici je donesena i Odluka o izmjeni Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u zimskim uvjetima – „zimska službe“ na temelju ugovora, a u kojoj je izmijenjen datum sklapanja pisanog ugovora zbog potrebe usklađivanja istog s Pravilnikom o održavanju cesta.

Zadnja točka dnevnog reda bila je Godišnja analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Križ koja je jednoglasno usvojena od strane nazočnih članova Općinskog vijeća Općine Križ.

Advent u Općini Križ 2017. godine

I ove godine Općina Križ u suradnji sa svojim udrugama pripremila je bogat adventski program u kojem svatko može pronaći nešto za sebe. Program započinje već ovog vikenda besplatnim kinoprojekcijama. Što sve sadrži program Adventa u Općini Križ pogledajte u prilogu.

24.11.2017. (petak) – BESPLATNO KINO, DOM KULTURE JOSIP BADALIĆ
– 18 sati crtić TOP CAT
– 20 sati autobiografski film BORG McENROE

01.12.2017. (petak) – od 16 sati – KIĆENJE CENTRALNOG  BORA U KRIŽU- djeca, odgojiteljice i roditelji Dječjeg vrtića Križ
– od 16,30 sati POČETAK ADVENTA U PARKU U KRIŽU, PALJENJE LAMPICA uz medenjake, čaj te Limenu glazbu DVD-a Križ
– svi su pozvani!                               

03.12.2017. (nedjelja) – PALJENJE I. ADVENTSKE  SVIJEĆE – nakon Svete mise u 9 sati, te svake iduće nedjelje sve do posljednje nedjelje Adventa -u parku u centru Križa

5.12.2017. (utorak) –  od 19 sati – JADI MALOG PERE/ USPAVANI SVETI NIKOLA  – predstave Amaterskog  kazališta Josip Badalić Križ i DND-a Vladimir Nazor Križ – Dom kulture Josip Badalić

06.12.2017. (srijeda) – TRADICIONALNO DARIVANJE BEBA POVODOM SVETOG NIKOLE

12.12.2017. (utorak) – 18 sati – OTVORENA VRATA RADOSTI – IZLOŽBA ČLANOVA UDRUGE PULS-MOSLAVAČKI  ŠTRK– Galerija Križ

14.12.2017. (četvrtak) 18 sati – SVEČANI BOŽIĆNI KONCERT U ČAST MILKI TRNINI –DODJELA PLAKETE MILKE TRNINE – Dom kulture Milke Trnine Vezišće – U organizaciji Općine Križ Opere HNK iz Zagreba i Mjesnog odbora Vezišće

15.12.2017. (petak) – 18 sati – BESPLATNA BOŽIĆNA PREDSTAVA ZA DJECU, IGRA SE NASTAVLJA u izvedbi Kazališta prijatelj, Dom kulture Josip Badalić Križ

16.12.2017. (subota) – KEKAVEC SAM OD ROĐENJA – zavičajni program s Božicom Brkan, Amatersko kazalište Josip Badalić Križ i DND Vladimir Nazor Križ – Društveni dom Okešinec
– 16 sati radionica izrade božićnih ukrasa
– 17:30 sati –  tradicijske božićne slastice
– 18:30 sati – promocija knjiga i prikaz 4 scenske igre Božice Brkan na kekavici

17.12.2017.  (nedjelja) od 11 sati – ADVENTSKO DRUŽENJE UZ GLAZBU, SAJAM RUKOTVORINA TE BESPLATAN FIŠ I GULAŠ U CENTRU KRIŽA – u organizaciji Općine Križ, Zajednice športskih udruga Općine Križ, ŠRU Šaran, Udruge vinogradara i vinara Škaf Križ i UDVDR Ogranak Križ
– od 14 sati – BETLEHEMSKO SVJETLO MIRA u Općinu Križ donosi Odred izviđača „Siniša Pavković“ iz Križa
centar Križa

22.12.2017. (petak) 19 sati – BOŽIĆNI KONCERT KUD-a GRANIČAR– Dom kulture Josip Badalić u Križu

26.12.2017. (utorak) 19 sati – BOŽIĆNI KONCERT LIMENE GLAZBE KRIŽ- Dom kulture Josip Badalić u Križu

Advent plakat

– više na www.opcina-kriz.hr-