Obilježen blagdan Svih svetih

Predstavnici Općine Križ predvođeni Zamjenikom Općinskog načelnika Općine Križ Zlatkom Hrastićem u suradnji s Udrugom hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata ’91 Otok Ivanić, obilježili su danas blagdan Svih svetih te zapalili svijeće i položili vijence ispred centralnog križa na groblju u Križu. Svijeće su zapaljene i na grobovima trinaest poginulih branitelja Domovinskog rata koji počivaju na groblju u Križu.

Predstavnici Općine Križ, istog dana, nakon polaganja vijenaca obišli su i mjesno groblje u Rečici Kriškoj te kod centralnog križa položiti vijenac i zapaliti svijeće, a nešto kasnije posjetili su i Spomen sobu poginulih branitelja Domovinskog rata u Galeriji Križ.

 

SPOMEN NA POGINULE BRANITELJE DOMOVINSKOG RATA U KRIŽU I NOVSKOJ

Ove subote 28.10.2017. godine u Župnoj crkvi Uzvišenja Sv. Križa u Križu održana je Sveta misa za poginule branitelje 65. samostalne bojne ZNG i drugih ratnih postrojbi Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Podružnica Zagrebačke županije, Ogranak Križ i Općine Križ.

Tom prigodom predstavnici ratnih postrojbi, Udruga proizašlih iz Domovinskog rata, ali i zamjenik Župana Zagrebačke županije Hrvoje Frankić, Predsjednik gradskog vijeća Grada Novske Krešimir Marenić, članica gradskog vijeća Grada Novske Snježana Hajdinović i predstavnik udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Novske Antun Pelivanović kao i Zamjenik Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada Tomislav Cuvaj, Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić Krešimir Bunjevac i Zamjenik Općinskog načelnika Branko Šafran uz domaćine Općinskog načelnika Općine Križ Marka Magdića i Zamjenika Općinskog načelnika Zlatka Hrastića, položili su vijence i zapalili svijeće ispred centralnog križa na groblju u Križu za sve poginule i umrle branitelje Domovinskog rata.

Spomenimo da su u nedjelju 29.10.2017. godine Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić zajedno s zamjenikom Zlatkom Hrastićem te predstavnicima Grada Ivanić-Grada i Općine Kloštar Ivanić kao i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, odali počast svim poginulim, umrlim i stradalim braniteljima na centralnom Spomen području svim poginulim braniteljima na zapadnoslavonskom ratištu u periodu 1991.- 1995. godina na lokalitetu Trokut-Novska.

 

Održana 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ

Dana 26.10.2017. godine održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Dnevni red sjednice Općinskog vijeća možete pogledati ovdje. Sjednici Općinskog vijeća Općine Križ nazočilo je 12 od 15 članova Općinskog vijeća, naime sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Stevo Turčinović, Zoran Borić te Ivana Posavec Krivec.

Na početku sjednice, predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Mladen Rogić, dao je na usvajanje Zapisnik sa protekle sjednice Općinskog vijeća i dnevni red 5. Sjednice koji su jednoglasno usvojeni.

Tijekom Aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, iznio je članovima Općinskog vijeća informacije o događanjima od protekle sjednice Općinskog vijeća, održane u rujnu 2017. godine. O većini događanja, članovi Općinskog vijeća kao i stanovnici Općine Križ već su obaviješteni putem medija i internetske stranice Općine Križ.

Općinski je načelnik posebno istaknuo da se po završetku odarnice u Rečici Kriškoj također uređuje parkiralište za potrebe posjetitelja groblja, a u planu je i postavljanje nove ograde. Osiguran je i priključak vode na groblju, a uređen je i prostor ispred centralnog križa. Slijedi provedba tehničkog pregleda radi izdavanja uporabne dozvole. Na groblju u Križu završena je izgradnja grobnih kazeta. Ukupno su izgrađene dvije grobne kazete sa 27 grobnih mjesta u vrijednosti 76.191,25 kn. U cilju održavanja objekta mrtvačnice u Križu svojevremeno su napravljeni zahvati kojima je uređene pročelje. Trenutno je u tijeku prikupljanje ponuda za sanacije stepeništa spomenutog objekta te još nekih radova potrebnih u cilju samog održavanja objekta mrtvačnice.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu provelo je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave izgradnja dječjeg vrtića. Pravovremeno su, u roku za dostavu ponuda, dostavljene 3 elektroničke ponude, za koje je u tijeku postupak pregleda i ocjene ponuda, na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi.
Osluškujući zahtjeve građana, prvenstveno roditelja koji svakodnevno vode svoju djecu u Dječji vrtić Križ, objekt Novoselec, uređeno je parkiralište ispred spomenutog objekta i to u dužini od 18 m što omogućava oko 7 parkirnih mjesta. Za spomenutu je investiciju utrošeno oko 9 tisuća kuna.
U tijeku je prikupljanje ponuda za nabavu i ugradnju dijela vanjske stolarije na društvenom domu u Okešincu, a izvršenjem tih radova riješilo bi se kompletno pitanje stolarije na tom objektu.
Općinski je načelnik članove Općinskog vijeća obavijestio da je od trgovačkog društva MANI d.o.o. dobivena informacija o odustajanju od gradnje ULO hladnjače s pripadajućim objektom u Poduzetničkoj zoni Križ.
Objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi sukladno Programu potpora u poljoprivredi na području Općine Križ za 2017. godinu; javnim pozivom su obuhvaćene  različite aktivnosti iz sektora povrćarstva i cvjećarstva, voćarstva i pčelarstva, vinogradarstva i vinarstva, stočarstva, ratarstva, za nabavu opreme i  materijala, sadnica i sjemenja, za plaćenu premiju osiguranja, za izradu projektne i druge dokumentacije. Poziv je otvoren do 30. studenog 2017. godine, a detaljnije informacije i prijavni obrasci dostupni su na internetskoj stranici Općine Križ te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ.

Sredinom rujna na poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Minnistarstva kulture u 2018. godini Općina je prijavila projekt sanacije krovišta Doma kulture Josip Badalić u Križu i unutarnje uređenje Doma kulture Milka Trnina u Vezišću. Također, na temelju Poziva Ministarstva kulture za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu, prijavili smo prijedlog programa KIK u Križu (kina i kazališta u Križu). U sklopu predloženog programa prikazivanja kazališnih predstava i kina, tražena su financijska sredstva kako bi stanovnicima Općine Križ pružili kulturni sadržaj te omogućili dostupnost istog najranjivijim skupinama društva, djeci, starijim osobama i osobama s invaliditetom te samim time potaknuli razvoj publike u kulturi.

Načelnik je također naglasio da je nedavno održao sastanak s investitorom predstavnikom OPG-a Širjan Josip, koji ga je izvijestio o tijeku investicije u Općini Križ. Upravo uz tu tematiku, član Općinskog vijeća Miroslav Pranjić postavio je pitanje tijekom aktualnog sata. Naime OPG Širjan Josip iz Ivanić-Grada, započeo je gradnju nadstrešnice za sklanjanje životinja na granici naselja Vezišće i Mala Hrastilnica. Riječ je o procesu proizvodnje teladi u sustavu krava tele, a radi se o oko 60 grla koja bi se smjestila u objektu koji se gradi. Kako je naglasio Zamjenik Općinskog načelnika Zlatko Hrastić, investitor je za gradnju osigurao sredstva iz EU fondova te je za pretpostaviti da se sve radi u skladu s propisima i da je projekt prošao višestruku provjeru. Istaknuto je da su i investitor i Općina spremni na međusobnu suradnju kao i na suradnju sa stanovnicima područja na kojem se realizira investicija.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće je razmatralo Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Križ za pedagošku godinu 2016./2017. kojeg je podnijela Daria Pacadi Bolešić, stručna suradnica psiholog, pripravnica u Dječjem vrtiću Križ.

Razmatran je prijedlog te je jednoglasno donesena Odluka o radnom vremenu i drugim uvjetima obavljanja ugostiteljske djelatnosti na području Općine Križ koja je proizašla iz dobivenog mišljenja Ministarstva turizma. Naime Ministarstvo turizma odgovorilo je Općini Križ na upit vezano uz pitanje tko je nadležan dati mišljenje na prijedlog uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskih objekata u produženom radnom vremenu na području Općine Križ, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, budući da je spomenutim Zakonom propisano da to mora učiniti turistička zajednica koja u Općini Križ više ne djeluje. Iz Ministarstva je dobiven odgovor da budući nema turističke zajednice, Odluku o produljenju Zakonom propisanog radnog vrijeme ugostiteljskih objekata restorana i barova jednako kao uvjete koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskih objekata u produženom radnom vremenu donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. S obzirom na učestale upite pojedinih ugostitelja predloženo je Općinskom vijeću da donese odluku kojom se svima onima koji žele, restoranima i barovima, tijekom vikenda omogućuje rad u produljenom radnom vremenu i to s petka na subotu do 3.00 sata te sa subote na nedjelju do 3.00 sata, uz uvjet ne narušavanja javnog reda i mira kao i da primjenjuju mjere zaštite od buke. Također u ovoj novoj Odluci dodaje se sukladno Zakonu i članak koji regulira obavljanje ugostiteljskih djelatnosti izvan objekata.

Jednoglasno je donesena Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Križ u zimskim uvjetima – „zimska služba“ na temelju ugovora. Prihvaćena je ujedno jedina ponuda pristigla na javni natječaj i to zajednice ponuditelja Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić-Grad i Kapitel d.o.o. Ivanić-Grad u vrijednosti 313.949,13 kuna, za jednu sezonu tvz. zimske službe, u periodu od 01.11.2017. godine do 31.03.2018. godine

U cilju osiguranja sredstava od ostalih izvora financiranja i pripreme sve potrebne natječajne dokumentacije i namjere da se u budućnosti izgradi spomen-obilježje žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, jednoglasno je donesena Odluka o izgradnji i uređenju spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu i to u centu Križa, na prostoru tvz. malog parka na k.č.br. 117.  S istim ciljem donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu u kojoj je izmijenjen članak 7. te dodana točka 10. koja kaže da se Uređenjem naselja u smislu spomenute odluke smatra i izgradnja, postavljanje i održavanje spomeničkih i sakralnih obilježja na javnim površinama, sukladno uvjetima određenim posebnim propisima.

Na sjednici je donesena i Odluka o osnivanju, imenovanju i djelokrugu Odbora za poljoprivredu koji kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Križ ima zadatak proučavati i razmatrati pitanja iz djelokruga poljoprivrede, pripremati prijedloge odluka i drugih akata te davati mišljenje i prijedloge u svezi pitanja iz djelokruga poljoprivrede koja su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća. Za predsjednicu Odbora imenovana je Ines Dundović, a za članove Denis Pranjić, Miro Lažeta, Gorana Derežić, Mladen Markulin, Nives Gajski i Marija Vuksan. Riječ je kako je naglasio Općinski načelnik, o mladim stručnim ljudima koji su budućnost poljoprivrede na području Općine Križ.

Jednoglasno je donesen i Program utroška sredstava za 2017. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Prihod u visini od 30% prikupljenih sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u Proračunu Općine Križ za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna, što se planira utrošiti za financiranje izrade planova  studija i strategija.

Na kraju sjednice razmatrana je i usvojena Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnina zaključenom s trgovačkim društvom STONE GALLERY d.o.o. Rijeka. Investitoru naime 26.03.2018. godine ističe rok za izgradnju gospodarskog objekta, ishođenje uporabne dozvole i stavljanje objekta u funkciju te će se Dodatkom Ugovora taj rok produljiti na godinu dana sukladno zahtjevu investitora.

 

Obavijest o regulaciji prometa za blagdan Svih svetih u Križu

Povodom blagdana Svih svetih, u dane 28.10. 2017. (subota), 29.10.2017. (nedjelja), 31.10.2017. (utorak) i 01.11.2017. godine (srijeda) od 7 do 19 sati, na prilaznim pravcima prema mjesnom groblju Križ, regulacija prometa organizira se na slijedeći način:

  1. Promet u Zagrebačkoj ulici je jednosmjeran od raskrižja sa županijskom cestom u smjeru Križa do raskrižja sa Maksimirskom ulicom u Križu,
  2. Promet u Maksimirskoj ulici u Križu jednosmjeran je od Zagrebačke ulice do parkirališta kod mrtvačnice.

Regulacija prometa iz točke I. vrijedi za sva vozila osim za vozila hitne službe, vatrogasna vozila i vozila Ministarstva unutarnjih poslova.

Prijem kod Općinskog načelnika povodom Dana dobrovoljnih darivatelja krvi

Dana 25. listopada u Hrvatskoj se obilježava Dan dobrovoljnih darivatelja krvi u spomen na prvu organiziranu akciju informiranja o potrebi darivanja krvi i organiziranom prikupljanju krvi širom Hrvatske koja je započela 25.10.1953.godine tijekom Tjedna Crvenog križa.

U povodu Dana dobrovoljnih darivatelja krvi u Općini Križ tradicionalno je održan prijem za dobrovoljne darivatelje krvi s područja Općine Križ. Osim ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad Ivane Bajt te predstavnika i volontera Općinske organizacije Crvenog križa Općine Križ, prijemu su nazočili i darivatelji krvi koji su od Zamjenika Općinskog načelnika Općine Križ Zlatka Hrastića, u znak zahvale za nesebičnost i ustrajnost u plemenitom činu darivanja krvi, dobili zahvale. Zamjenik Općinskog načelnika tom je prigodom podsjetio koliko je darivanje krvi važno u spašavanju ljudskih života u želji da potakne sve one koji još nisu, da daruju krv. Prijemu je nazočio i predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Mladen Rogić koji se također zahvalio svim darivateljima na njihovoj humanosti, plemenitosti, te njihovom nesebičnom daru.

Zahvale su uručene Turčinović Ivici za 100 darivanja, Tičak Tihomir i  Salopek Nikola krv su dali 75 puta, Gregurić Marija dala je krv 25 puta, a zahvalu za prvo darivanje dobio je Pajk Ivica.

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad također je čestitala svim darivateljima krvi njihov dan 25. listopada te naglasila da je Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad prema podacima transfuziološke službe pri samom vrhu Zagrebačke županije po darivanju krvi.

Nakon prijema dobrovoljnih darivatelja krvi, izaslanstvo Općine Križ, zajedno s predstavnicima Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad i Općinskog društva Crvenog križa Križ, položilo je cvijeće i zapalilo svijeće kod centralnog križa na  mjesnom groblju u Križu u znak sjećanja na sve koji su tijekom svog života darivali tu tekućinu koja život znači. Do sada je na području Općine Križ, Kloštar Ivanić i Grada Ivanić – Grada prikupljeno 1.081 doza krvi od čega 958 muška darivatelji i 123 ženskih, te 50 novih darivatelja. Plan za Općinu Križ za prvih 9 mjeseci je bio 225, a prikupljeno je 286 doza krvi.

Na županijskoj razini dodjela je organizirana na području grada Vrbovca u hotelu Bunčić gdje će uz darivatelje krvi s područja Otoka Ivanića ispred Općine Križ nazočiti Zamjenik Općinskog načelnika Općine Križ Zlatko Hrastić.  Na spomenutom prijemu priznanja će primiti sljedeći darivatelji: za 50 puta darovanu krv;Pavanić Nikola, Vorel  Zoran, Kletečki Dario, Kujundžija Dragutin, Školnik Jakob, Špelić Branko, Roviščanec Tomislav, Rešetar Željko, Špoljarić Goran, Lojna Vanja, za 75 puta; Miletić Darko, Jareš Držen, Tičak Tihomir, Salopek Nikola, Brčina Antun, Špehar Zdravko, Palajić Drago, Čehko Valadimir, 100 puta; Poje Mijo, Tupek Josip,Turčinović ivica, Horvat Zlatko te za 125 puta darovanu krv Čičić Stjepan i žene za 35 puta darovanu krv; Kosanović Marica, Cindrić Zlata, Putar Katica, te završne zahvalnice za Ivaković Marijan, Lukar Mirko, Kovačić Boris, Ferenčak Nikola Milan, Ferenčaba Franjo.

 

 

 

 

 

3. Cup Rudolf Perešin 

Ove nedjelje 22. listopada u Križu u organizaciji KK”KIK” održano je međunarodno natjecanje u karateu 3.Cup Rudolf Perešin.  Odlična organizacija od prošle godine kao i odlična suradnja te prijateljstvo unutar članica Hrvatskog karate saveza osigurali su veliku podršku i posječenost kao i kvalitetu natjecatelja, 56 klubova sa 530 natjecatelja iz BiH, Njemačke, Austrije i Hrvatske.

Iz karate kluba KIK zahvaljuju se učesnicima našeg turnira.

Obavijest o obilježavanju blagdana Svih svetih

Općina Križ u suradnji s Udrugom hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 91. Otok Ivanić, te ostalim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, prigodno će obilježiti blagdan Svih svetih, obilaskom grobova poginulih hrvatskih branitelja, polaganjem vijenaca kod Centralnog križa i paljenjem svijeća dana 30.10.2017. godine (ponedjeljak) i to slijedećim redoslijedom:

10,00 sati    – Mjesno groblje Križ
11,25 sati    – Mjesno groblje Kloštar Ivanić
12,15 sati    – Centralni spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u Ivanić-Gradu
12,30 sati    – Groblje Ivanić-Grad

Predstavnici Općine Križ, istoga dana u 10,45 sati, u povodu obilježavanja blagdana Svih svetih, posjetiti će i mjesno groblje u Rečici Kriškoj te kod Centralnog križa položiti vijenac i zapaliti svijeće, a u 11,00 sati posjetiti će i Spomen sobu poginulih branitelja Domovinskog rata u Galeriji Križ u Križu.

Dramska skupina Društva Naša djeca Vladimir Nazor iz Križa nastupila u Poreču

Dramska skupina Društva Naša djeca Vladimir Nazor iz Križa, od 20. do 22. listopada 2017. godine sudjelovala je na 21. Smotri dječjeg stvaralaštva koja se u organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske održala u Poreču.

Smotre su prilika za prezentaciju godišnjih rezultata dječjih kreativnih aktivnosti iz područja likovne, dramske, plesne i glazbene umjetnosti te tehničkih, informatičkih i ekoloških aktivnosti za djecu. Posebnu vrijednost ima i afirmacija odgojno-umjetničkog rada s djecom u matičnim Društvima Naša djeca,  ali i druženje djece i odraslih u radosti, igri i  stvaralaštvu.

Za odlazak djece u Poreč Općina Križ podmirila je troškove prijevoza, a djeca su se predstavila kekavskim igrokazom Žabari jel žabe na kolec, koji je autorski potpisala Božica Brkan i koji je dio projekta Mala škola kekavice koji provodi DND Vladimir Nazor Križ.

 

 

Sveta misa za poginule branitelje 65. samostalne bojne ZNG i drugih ratnih postrojbi Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Podružnica Zagrebačke županije, Ogranak Križ i Općina Križ, pozivaju sna Svetu misu za poginule branitelje 65. Samostalne bojne ZNG i drugih ratnih postrojbi Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova, koja će se održati u Župnoj crkvi Uzvišenja Sv. Križa u Križu, dana 28.10.2017. godine (subota) u 11.00 sati, a prethodno će u 10.30 sati biti položeni vijenci i zapaljene svijeće ispred centralnog križa na groblju u Križu.