Općina Križ u suradnji s Hrvatskim vodama nastavlja rješavati pitanje uređenja odvodnih kanala

Općina Križ u suradnji s Hrvatskim vodama sufinancirala je izgradnju, čišćenje i uređenje cijevnih propusta i prijelaza preko odvodnih kanala na području  naselja Okešinec, odnosno u dijelu poljoprivrednih površina. Uređenjem cijevnih propusta riješen je kako pristup poljoprivrednim površinama tako i odvodnja.

Izvođenje ovih radova najviše će pomoći poljoprivrednicima budući će se čišćenjem odvodnih kanala i jaraka omogućiti kvalitetnija odvodnja oborinskih i slivnih voda s poljoprivrednih površina koje ih okružuju.

Podsjetimo, Hrvatske vode u ožujku ove godine započele su radove čišćenja preko 8 km odvodnih kanala na području Općine Križ, a koji uključuju odvodne kanale između naselja Obedišće, Okešinec i  Vezišće.

 

Novo cvijeće u centru Križa

U sklopu hortikulturnog uređena centra Križa, ovih je dana zasađeno novo cvijeće u žardinjere u centru Križa. Da bi u ovo sušno vrijeme omogućili lakše navodnjavanje, odnosno zalijevanje i održavanje cvjetnih gredica i cvijeća, u parku u centru Križa osiguran je i priključak vode.